BAKAN ÖZLÜ’DEN SANAYİDE YÜKSEK TEKNOLOJİYE GEÇİŞ İÇİN DESTEK VURGUSU

1.550

Sanayi üretiminde katma değeri ve ileri teknoloji ürünlerin artırmak üzere başlatılan ’Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı’nın ilki İzmir’de düzenlenirken, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, odak sektörlerde ele alınacak konuları hükümet programı yapmak için Bakanlar Kuruluna sunacaklarını söyledi.

Sanayi üretiminde katma değeri ve ileri teknoloji ürünlerin artırmak üzere başlatılan ’Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı’ kapsamında ilk toplantı İzmir’de yapıldı. ’Türkiye Makine Sanayi Zirvesi’ toplantısında konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İzmir’in teknoloji üssü olmasıyla ivme kazanacağını ve Türkiye’ye güç katacaklarını belirterek, “Teknoloji üssü, İzmir’e çok yakışan bir proje olacaktır. İzmir; tasarım, marka ve Ar-Ge alanlarında da, öncü bir şehir olmaya devam etmektedir. Geçen haftaki ziyaretimde, ülke genelinde 800 Ar-Ge merkezi, 157 tasarım merkezi sayısına ulaştığımızı ifade etmiştim. Bu sayı birkaç gün içinde arttı. Bugün itibariyle, 809 Ar-Ge merkezine, 159 tasarım merkezine ulaşmış bulunuyoruz. İzmir’de ise 68 Ar-Ge, 21 tasarım merkezi sayısına ulaşmış durumdayız. Ayrıca belirtmek isterim ki ülkemizdeki 20 adet makine tasarım merkezinin 7 tanesi İzmir’dedir. İzmir; 8 üniversitesi, 138 üniversite araştırma ve uygulama merkezi, 13 organize sanayi bölgesi, 4 teknoparkı ile Türk sanayisi, bilimi ve teknolojisi için öncü rol oynamaktadır. 2016 yılında İzmir’de 6 bin 186 firma kurulmuşken, 2017 yılında bu sayı 7 bine ulaşmıştır. Ayrıca İzmir; 2017 yılında ödediği 63 milyar liralık vergiyle, vergi tahsilatı en yüksek illerimizden biri olmuştur” dedi.

“Rekor büyümemizde sanayinin önemli katkısı var”

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde makine sektörünün çok özel bir konumu olduğunu ifade eden Bakan Özlü, “Makine sektörü olmadan, sanayileşmeden bahsetmek, söz konusu olamaz. Makine varsa, sanayileşme vardır. Makine varsa, üretim ve katma değer vardır. Dengeli ve istikrarlı bir ekonomi için güçlü bir makine sanayinin varlığı şarttır. Makine sektörünün üretim ve istihdam büyüklüğü, sanayileşmenin temel göstergelerinin başında gelmektedir. 2017 yılının son çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre sanayi büyümesi yüzde 8,7 olarak gerçekleşmiştir. Memnuniyetle belirtmek isterim ki 2017 yılındaki rekor büyümemizde sanayinin önemli katkısı olmuştur. Sanayi öncülüğünde büyümek, sağlıklı bir ekonominin, en net göstergesidir” ifadelerini kullandı.

“Yerli ve milli makine sanayimizi oluşturmak durumundayız”

Makine sektörünün Türk ekonomisinin temel sektörleri arasına girdiğini belirten Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, ülkelerin gelişme süreçlerinde makine sanayinin imalat sanayi içindeki öneminin giderek arttığını ve gelişmiş ülkelerde makine sektörünün ihracattaki payının yüzde 20’ler düzeyinde olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin de mutlaka bu seviyeye ulaşması gerektiğini ifade eden Özlü, “Tasarımı, teknolojisi, üretimi, markası ve pazarlamasıyla yerli ve milli makine sanayimizi oluşturmak durumundayız. Bunu hep birlikte başaracağız. Kendi makinelerimizi üreterek ve ihraç ederek; ileri sanayi ülkesi Türkiye hedefine ulaşacağız. Ancak bu hedefe doğru giderken; Ar-Ge’den, tasarımdan ve inovasyondan güç almak zorundayız. Aksi halde, mesafe kat etmemiz mümkün olmayacaktır. Açıkça ifade etmek gerekirse; firmaların pozisyonlarını koruyarak büyüme devri kapanmıştır. Durarak kazanma devri tarihe karışmıştır. Devir; kendini yenileme ve geliştirme devridir. Ürünlerinize yenilik koymazsanız, ürünlerinizi Ar-Ge ve tasarımla geliştirmezseniz; yok olup gidersiniz” dedi.

 “Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programımızı başlatıyoruz”

Hedeflere ulaşmak için somut adımlar atmaya devam ettiklerini söyleyen Özlü, “Üretim Reform Paketimiz, Ar-Ge Reform Paketimiz, Sınai Mülkiyet Reform Paketimiz; ülkemizdeki üretimin önünü açan, sanayicilerimizi teşvik eden geniş kapsamlı reform paketleridir. Üretim Reform Paketimizde orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünlerinin ihalesinde yerli malı teklif edenler lehine yüzde 15 oranında fiyat avantajı sağlanmasını mecburi hale getirdik. Yerli malı yazılım konusunda da aynı düzenlemeyi yaptık. Ayrıca, yapım işlerinde kullanılacak makinelerin yerli malı olması konusunda da son derece etkin düzenlemeleri hayata geçirdik. Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programımızı başlatıyoruz. Bugünkü Makine Sektör Zirvesini bu programın önemli bir aşaması olarak görüyoruz. Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programına; tüm paydaşlarımızdan, tüm sektörlerimizden ve sanayicilerimizden, ciddi bir farkındalık ve katkı bekliyoruz. Türk ekonomisini güçlendirmenin anahtarının,güçlü özel sektörden geçtiğinin farkındayız.Dolayısıyla, kamu ve özel sektörü, birbirinin stratejik ortağı ve paydaşı olarak görüyoruz. Bu anlamda; kanun yaparken, mevzuat hazırlarken, destek paketleri oluştururken, teknik düzenlemeler yaparken, sizlerle birlikte uyum içinde hareket etmek istiyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

İlgili Yazılar