DENİZCİLİĞİN ZİRVESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİNDE YAPILDI

2.739

Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Hizmetleri Plan ve Koordinasyon Kurulu 2018 yılı olağan toplantısı Dokuz Eylül Üniversitesi’nde başladı. İki gün sürecek olan toplantının açılışında konuşan DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, “Denizcilikle ilgili mevzuatların muhataplarından biri, ilgili bölümleri itibariyle Dokuz Eylül Üniversitesi. Bu noktada da kurulun yaptığı çalışmaları her zaman önemseyeceğimizi, sizlerden gelecek fikirlere her zaman açık olduğumuz belirtmek istiyorum” dedi.

Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Hizmetleri Plan ve Koordinasyon Kurulu 2018 yılı olağan toplantısı Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürlüğü ev sahipliğinde Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Senato Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantıya Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik de katıldı.

BU KURUL DENİZLERİMİZİN GELECEĞİ

Toplantıda konuşan DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, Koordinasyon Kurulunun iki gün boyunca devam edecek toplantı sonrası alacağı kararların, ulusal deniz araştırmaları ve akademi dünyası adına büyük önem taşıdığını belirterek, “Sonuçta kurulumuz denizlerimizin geleceği; ülkemizin ekonomik ve sosyal hayatının zenginleşmesi ve bilimsel araştırmaların geliştirilmesi adına son derece kritik çalışmalar yapıyor. Burada önemli olan doğru noktalara temas ederek gerçekçi stratejileri üretmek ve konuyla ilgili çalışmaları sonuçlandırmak.

Biz, Dokuz Eylül Üniversitesi olarak,  Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitümüzün, Denizcilik Fakültemizin ve ilgili birimlerimiz ile 2014 yılında kabul edilen Türkiye Ulusal Deniz Araştırma Stratejisi (TUDAS) Belgesine uygun şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün Türkiye genelinde 24 araştırma gemisinden dördü, Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde stratejik araştırma faaliyetinde bulunuyor” diye konuştu.

GERÇEKÇİ POLİTİKALAR ÜRETMEK ŞART

TUDAS’a ilişkin faaliyetlerin icrasının bilimsel çalışmalardaki motivasyonu ve hızı doğrudan etkilediğini belirten Prof. Dr. Erdal Çelik, “Deniz bilimleri ve araştırmaları konusunda ülkemiz, artık 90’lı yılları yaşamıyor. Türkiye eski Türkiye değil. Ortada 2023 vizyonu var. Buna uygun araştırmalar yapmak; gerçekçi politikalar üretmek ve inovatif yaklaşımlarla hareket etmek şart. TUDAS kapsamında araştırmacıların niteliğini yükseltmek ve sayısını artırılmasından bahsediyorsak bunun akademideki formülü belli. Biz üniversite olarak bu alanda zaten gerekli hareket kabiliyetine sahibiz ancak bu sadece birkaç kurumla olacak iş değil. Araştırma faaliyetlerinin finansmanı da icra edilecek her seferin planlanması da başlı başına bir süreç içeriyor” dedi.

KURULUN ÇALIŞMALARINI ÖNEMSİYORUZ

Avrupa Birliği’nin (AB) 2012 yılında kabul ettiği Mavi Büyüme stratejisine değinen Prof. Dr. Erdal Çelik, AB’nin aday ülkelere yapmaları gereken reformlar için mali destek sağladığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

“AB Komisyonu, bu kaynağı ülkelerin hazırladığı strateji dokümanlarının da yer aldığı makro önceliklere göre veriyor. O halde bizim, deniz turizmi, kıyı ve gemi turizmi, yenilenebilir enerji, deniz mineralleri, su ürünleri ve biyoteknoloji konularında somut projeleri hızlı şekilde hazırlamamız gerekiyor.  Üniversitemiz, araştırma gemileriyle mümkün olduğunca fazla denize açılmayı ve çalışmaları sahada yapmayı amaçlıyor. Ancak bunu yaparken teşvik mekanizmalarından daha fazla yararlanmayı; kurumsal işbirliklerimizi daha da artırmayı hedefliyoruz. Sonuçta denizcilikle ilgili mevzuatların muhataplarından biri, ilgili bölümleri itibariyle Dokuz Eylül Üniversitesi. Bu noktada da kurulun yaptığı çalışmaları her zaman önemseyeceğimizi, sizlerden gelecek fikirlere her zaman açık olduğumuz belirtmek istiyorum.”

İlgili Yazılar