DEÜ DEPREMİN EKONOMİK ETKİLERİNE ODAKLANDI

311

Depremden etkilenen şehirlerdeki sosyal hizmet ve enkaz kaldırma faaliyetleri devam ederken; Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın talimatlarıyla bölgeye giden DEÜ Ekibi, afetten zarar gören kentlerdeki iktisadi hayatın nasıl canlandırılacağına ilişkin çalışmalarına da başladı. Durum tespitinin ardından bir raporun oluşturulacağını kaydeden Rektör Hotar, “Felaketin ilk gününden itibaren bölgede faaliyet gösteren ekiplerimiz, şimdi de afet sonrasında şehirlerin ekonomik olarak nasıl kalkındırılacağına yönelik değerlendirmelerde bulunacak. Daha sonra hazırlanan raporu da, devletimizin ilgili kurumları ve kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.

Türkiye, deprem felaketinin yaralarını sarmaya devam ederken; afetin ilk gününden itibaren bölgede gerek arama kurtarma çalışmaları ile gerek sağlık ve sosyal hizmetler sunarak yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), şimdi de afet sonrasında iktisadi hayatta neler yapılması gerektiğine odaklandı. Daha önce bölgeye giderek; ekonomik kalkınmanın, istihdamı korumanın ve üretim faaliyetlerinin sürdürülebilir olmasının önemli olduğuna dikkat çeken DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın talimatlarıyla bölgeye giden DEÜ’nün alanındaki yetkin hocaları, afetten zarar gören kentlerdeki sosyal ve iktisadi hayatın nasıl canlandırılacağına yönelik çalışmalarına başladı.

DEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof. Dr. Asuman Altay, Prof. Dr. Özlem Çakır, Doç. Dr. Üzeyir Aydın ile Dr. Öğr. Üyesi Ceyhun Güler; İşletme Fakültesi’nden Prof. Dr. Çağnur Balsarı; İzmir Meslek Yüksekokulu’ndan Prof. Dr. Zeki Atıl Bulut; Mühendislik Fakültesi’nden Doç. Dr. Ozan Kayacan ve Doç. Dr. Mustafa Özuysal’ın yer aldığı ekip, durum tespitine ve öneriye dayanan raporlarını Rektörlük makamına sunacak.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Rektör Hotar, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesini ‘pilot’ olarak belirlediklerini belirterek, “Üniversitemizin farklı birimlerindeki akademik personelimizden oluşan ekibimiz, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde depremin ekonomik etkilerinin azaltılması; sosyal ve iktisadi hayatın yeniden canlandırılmasına yönelik çalışmalarına başladı. Bu kapsamda ilk olarak yerel yönetimler, iş dünyasının temsilcileri, iş insanları, kanaat önderleri ve bölgedeki vatandaşlarımız ile görüşmeler yapıldı” dedi.

Felaketin ilk gününden itibaren bölgede faaliyet gösteren DEÜ ekiplerinin, şimdi de afet sonrasında şehirlerin ekonomik olarak nasıl kalkındırılacağına odaklandığını kaydeden Rektör Hotar, “Alanındaki yetkin Hocalarımız, ilçede yaptığı görüşmeler sonucunda, bölgedeki ticari ve ekonomik olarak mevcut durumu, potansiyeli ve ihtiyaç envanteri gibi birçok konuda tespitlerde bulundu. Buradan elde ettikleri bulgu ve veriler ışığında ekibimiz, deprem sonrasında ilçenin yerinde ve yeniden kalkınmasını sağlayacak politika ve aksiyonları içeren bir rapor hazırlayacak. Bu pilot uygulamamızın neticelerini de devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları ile bir rapor olarak paylaşacağız” diye konuştu.

AFET EKONOMİSİ DOĞRU YÖNETİLMELİ

Depremin ortaya çıkardığı olumsuz tablonun bölge ekonomisine de yansıyabileceğine dikkat çeken Rektör Hotar, “Bölge olarak düşündüğümüzde, 11 kentimizi doğrudan etkileyen bu depremin sosyal ve iktisadi hayatımıza kısa, orta ve uzun vadede bir takım etkilerinin olabileceğini ön görüyoruz. Bu noktada afet ekonomisi olarak tanımlayabileceğimiz sürecin doğru ve hassas şekilde yönetilmesi gerekecek. Sonuçta, bu şehirlerimizde hem ticari anlamda da ciddi faaliyetler yürütülüyor hem de milyonlarca vatandaşımız istihdam ediliyor. Bu yüzden rasyonel politikaların geliştirilmesi, çözümlerin doğru ve bilimsel tespitlere dayandırılması gerekiyor. Araştırma Üniversitesi olarak da burada sorumluluk alıyoruz. Bölgedeki hocalarımıza da gayretleri için teşekkür ediyoruz” ifadesinde bulundu.

İlgili Yazılar