DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın Tıp Fakültesi’ndeki Açılış Konuşması

6.724

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın Tıp Fakültesi’ndeki Açılış Konuşmaları

(25 Eylül 2018)

Dokuz Eylül Üniversitemizin Değerli Mensupları,

Sevgili Öğrenciler,

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen 2018-2019 Eğitim Dönemi Açılış Törenine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu anlamlı günde sizlerle bir arada olmaktan; tıp dünyasının geleceğine yön veren bilim insanları ve sevgili öğrencilerimizle buluşmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum.

Konuşmama başlamadan önce fakültemizin ve üniversite hastanemizin bugünlere gelmesinde emeği geçen başta kurucu hocalarımız olmak üzere; çok değerli akademik ve idari personelimize, destekçilerimize ve vatandaşlarımıza içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Onlar sayesinde üniversitemiz, sağlık alanında ciddi sorumluluklar üstlenerek, hem üniversitemizi hem de fakültemizi gerçek anlamda markalaştırdı. Bu nedenle bugün aramızda olsun olmasın; insan hayatı ve geleceği adına çalışan mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Elbette bu duygularımı sizlerle paylaşırken; üniversitemiz ve tıp camiası için çok değerli bir ismi burada anmadan geçmeyeceğim. Kendisi, ülkemizin yetiştirdiği saygın bilim insanlarından birisi olarak, tıp bilimine ve üniversitemize uzun yıllar hizmet etmiş bir isimdi. Aramızdan bir süre önce ayrılan üniversitemizin üçüncü rektörü, sevgili hocamız Prof. Dr. Namık Çevik’i ve ebediyete uğurladığımız tüm hocalarımızı rahmet ve minnetle anıyorum.

Saygıdeğer misafirler,

Küreselleşmenin getirdiği paylaşımlar, modern eğitim anlayışını ön plana çıkartırken; tıp bilimi ve teknoloji de yeni imkanlar sunuyor. Bu süreçte hekimlik ve şifa kavramları nitelikli eğitim, yüksek teknoloji, inovasyon ve AR-GE etrafında şekilleniyor. Bu noktaları yükseköğretimde yakalamak ise üniversitelerin öncelikleri arasında yer alıyor. Bu konuda başarısız olmak, sağlık alanında ortaya koyulan değerlerin kalitesini düşürüyor.

Kendini kanıtlamış bir tıp fakültesi, hekim adayını tanı ve tedavi sürecini birçok yönüyle değerlendirebilecek şekilde yetiştirmeli; ona dünya literatürünü takip edecek vasfı kazandırmalı, vicdani kanaatleri yüksek, özverili, anlayışlı, hakim insan özelliğini aşılamalıdır.

Kıymetli konuklar,

Tıp fakültemizin misyonu temel ve klinik tıp bilimleriyle ilgili bilgilere sahip; ideal hekimlik anlayışına uygun bilgi, beceri ve davranışları olan; mesleki ve etik değerleri yüksek; sağlık sistemine yönelik politikalar geliştirebilen; birey ve toplum sağlığına önem veren hekimler yetiştirmektir. Fakültemiz bu konudaki başarısını uluslararası alanda kanıtlamış güçlü ve köklü bir kurumdur. Bunların yanı sıra üniversitemiz, yüksekokuldan enstitü düzeyine kadar sağlıkla ilgili hemen her alanda eğitim verirken; sağlık temalı ilk teknoparkı DEPARK, İBG, Bioizmir, DETTO ve ülkemiz geneline şifa dağıtan hastanesiyle de bu alanda öncülük etmektedir.

Dolayısıyla son derece hassas ve bilgi gerektiren sağlık alanında, kaynakların verimli kullanılması, hedefine uygun eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, sorunların çözümüne ilişkin iradenin ortaya koyulması; Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartlarını karşılayan ve akredite olmuş fakültemiz için önem taşıyor. Bizler bu sorumluluğun farkındayız.

Rektörlük olarak; tüm birimlerimizde olduğu gibi Tıp Fakültesi’ndeki eğitim kalitesinin daha da yükseltilmesi, hastanemizin hizmet standartlarının iyileştirilmesi, özlük haklarının geliştirilmesi, altyapı olanaklarının çeşitlendirilmesi için çalışmaları başlattık.

Yakın zamanda göğüs hastalıkları, kadın doğum ve yoğun bakım servislerimizi yeniledik, bu servislerdeki yatak sayılarımızı artırdık ve artırmaya devam ediyoruz. Acil servis ve ameliyathanedeki hemşire eksiklerimizi tamamladık. Yine ameliyathanede pacu (paku) yatak sayımızı 4’ten 6’ya çıkarma çalışmalarımıza başladık, 15 gün içinde yataklarımız gelmiş olacak. Bu yüzde 50’lik artış sayesinde özellikle ciddi durumdaki hastalarımızın ameliyat bekleme süresini kısaltmış olduk. Bunların yanı sıra yenilenen anjio, radyasyon onkolojisi gibi birimlerimizi de hizmete açacağız. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ayakta Hasta Alma Merkezi ile Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp merkezlerinin açılışını yapacağız. Palyatif Bakım Merkezi açma çalışmalarını da başlatacağız. Acil Yoğun Bakım, Hospis Projesi, Sağlık Turizmi Belgesi alma konusunda başvurularımızı tamamladığımız için Sağlık Turizmini destekleyecek estetik merkezi gibi yeni projeler ve transplantasyon cerrahisine destek vermek için çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu noktada siz değerli hocalarımızın fikirlerini alıyor; konuyla ilgili kişi ve kurumlarla sürekli görüşüyoruz. Üniversitemizin kazanımlarını artırmaya gayret ediyoruz. Amacımız şeffaf, adil ve katılımcı yönetim anlayışı içinde hekimlerimize, öğrencilerimize, halkımıza dokunmaktır.

Elbette beklentilerin de farkındayız ancak takdir edersiniz ki, eğitim, araştırma ve hizmet dengesini tutturmak dikkat gerektiriyor. Bu yüzden fakülte ve hastanemizin altyapı olanaklarının iyileştirilmesini, hocalarımıza, öğrencilerimize ve mesai arkadaşlarımıza sunacağımız imkanlar kadar önemsiyoruz. Özlük haklarının iyileştirilmesini döner sermaye gelirlerinin artırılmasını hedefliyoruz. Hastanemizin mevcut gelir gider tablosunu sadece rakamları ölçek alarak değerlendirmiyor, sağlanan kazanımlar noktasında ele alıyoruz. Sonuçta odaklandığımız konu, insan hayatına kamu yararını gözeterek hizmet etmeye dayanmaktadır.

Yönetimsel kararlarımızı, bu yapıyı oluşturan ögelerin fikir ve paylaşımlarını dikkate alarak gerçekleştirmek istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde üniversite Senatomuz, kanser tedavilerinde yeni ilaç üretimini destekleyecek Translasyonel Onkoloji Ana Bilim Dalı’nın kurulmasına karar verdi. Amacımız insan sağlığını ilgilendiren her konuda daha yapıcı olmak; işbirliği içinde hareket etmek. Ayrıca önümüzdeki dönemde İZKA ile Translasyonel çalışmalar, ilaç ve tıbbi cihaz geliştirme konularında proje ve işbirliği için çalışmalarımızı başlattık. Büyük Deney Hayvanları Laboratuvarı projesine hız vermek için kurum içi diyaloğumuzu daha da geliştirecek; kurumlar arası iletişime daha da önem vereceğiz. Türkiye’nin orta ve uzun vadeli programına, sağlık alanındaki hedeflerine de destek olacak, üniversite olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz.

Saygıdeğer meslektaşlarım,

Verdiğiniz eğitimin, yaptığınız araştırmaların ve yetiştirdiğiniz öğrencilerin bizler için değeri tartışılmaz. Bunları yaparken hekimlik mesleğinin özünde yer alan fedakarlık duygusu ile hareket ediyorsunuz. Birçok konuyu aynı anda düşünmek zorunda kalıyor; emeklerinizin karşılığını haklı olarak görmek istiyorsunuz. Sizden ricamız, üniversitemizle ilgili bütün düşüncelerinizi bizlerle paylaşmanızdır.

Sevgili öğrencilerim,

Aramızda ilk gün heyecanı yaşayanların da intörn olma gururunu taşıyanların da olduğunu biliyorum. Sizler, ülkemizin en prestijli tıp fakültelerinden birinde; Türkiye’nin en donanımlı hocalarından eğitim alma ayrıcalığına sahip oldunuz. Bu fırsatı iyi değerlendirin. Ailenizi ve milletimizi gururlandıracağınız bu zorlu yola, lütfen kendinizi iyi hazırlayın. Hekim olarak mezun olmak da TUS’u kazanmak da birer aşamadır. Önemli olan; hayat boyu öğrenmeye açık, insani değerleri yüksek, bilimsel yaklaşımları ve evrensel değerleri özümsemiş, kararlı, idealist, anlayışlı hekim olabilmektir. Aynı zamanda vatanını, milletini, devletini ve bayrağını seven ve sahip çıkan bu aziz milletin bir ferdi olarak yolunuza devam etmeniz de ayrıca gurur kaynağımız olacaktır.

Eğitimlerin ağırlığı; hekimliğin kendine has yoğunluğu zaman zaman sizde bir yorgunluk duygusu oluşturabilir. Unutmayınız ki, bir hekimin moral ve motivasyonu yüksek olmalıdır. Çünkü bu meslekte sebep ve sonuç, doğrudan insan sağlığını ilgilendirir. Mensubu olduğunuz üniversitemizin ve hekimliğin etik değerleri, sizleri yetiştiren hocalarınız ve sahip olduğunuz insani duruşunuz, zor zamanlarınızda size her zaman yardımcı olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle Tıp Fakültemizin 2018-2019 Eğitim Dönemi’nin başarılı geçmesini diliyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

İlgili Yazılar