GEDİZ’İ KURTARACAK PROJEDE İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

1.532

GEDİZ’İ KURTARACAK PROJEDE İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

PROF. DR. ERDAL ÇELİK; “GEDİZ EYLEM PLANI BAŞARILI BİR YOL HARİTASI NİTELİĞİNDE”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Dokuz Eylül Üniversitesi(DEÜ) işbirliğinde geniş bir araştırmacı ekibi ile yönetilen ‘Gediz Havzası Arıtma Çamuru Yönetim Planı Hazırlanması Projesi’ kapanış toplantısı, Balçova Kaya Termal Otel’de gerçekleştirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Gediz Havzası’nın Türkiye için büyük öneme sahip olduğunu belirterek, “Havzada arıtılmamış atık su bırakmamalıyız. Kirliliğin önüne geçmek için belediyeler, sanayiciler ve özel kuruluşlar azami özen göstermelidir” dedi. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik ise, “Devlet- üniversite işbirliğinde yürütülen Havza Koruma Eylem Planı, konuya gerçekçi ve rasyonel çözüm önerileriyle yaklaşarak başarılı bir yol haritası çizmiştir” diye konuştu.

Gediz Havzası’ndaki evsel/kentsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesislerinde oluşan arıtma çamurlarının çevre ile uyumlu, ekonomik ve ekolojik açıdan uygulanabilir işleme ve yararlı kullanımlarının ele alındığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Dokuz Eylül Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan ‘Gediz Havzası Arıtma Çamuru Yönetim Planı Hazırlanması Projesi’ kapanış toplantısı Balçova Kaya Termal Otel’de gerçekleştirildi. Toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, İzmir Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız,  Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan ile akademisyenler ve yetkililer katıldı. Proje kapsamında DEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Ayşe Filibeli tarafından bir sunum gerçekleştirildi.

Türkiye’nin, kaynaklarını etkin ve verimli şekilde kullanacak planlamalara öncelik verdiğini belirten DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, devletin üniversiteler işbirliğinde yürüttüğü bu çalışmaların gerçekçi ve rasyonel çözümlerin üretilmesinin önü açtığını söyledi. Çelik, “Bu temel yaklaşımlardan birisi olan Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın 2013’te hazırladığı ‘Havza Koruma Eylem Planı’ ile bölgesel ölçekte yapılacak çalışmalar için zemin oluşturulmuştur. Geldiğimiz noktada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına üniversitemizin Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından yürütülen ‘Gediz Havzası Arıtma Çamuru Yönetim Planın Hazırlanma Projesi de bu alanda son derece özgün ve önemli bir yol haritası çizmiştir” dedi.

PROJE, REFERANS NİTELİĞİNDE

Gediz Havzası’nın, Manisa ve ilçeleri başta olmak üzere Kütahya, İzmir ve Uşak’ı kapsadığını anlatan Rektör Vekili Çelik, “Bölge genelindeki saha araştırması dört şehri de çok yakından ilgilendirmektedir. 17 bin kilometrekarelik alanı kaplayan Gediz Havzası, ülkemizin en önemli sanayi tesislerini ve tarım alanlarını barındıran, nüfus yoğunluğu ve iş gücü kapasitesiyle de üst sıralarda yer alan bir bölgedir. Dolayısıyla buradaki mevcut, inşa halinde olan ya da yapılması planlanan evsel, kentsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesislerinde oluşan veya oluşması beklenen arıtma çamuru miktarının tespiti son derece önemlidir. Bu araştırma kanalizasyon atıklarının işlenmesi sonucu ortaya çıkan çamurun, kentsel ve sanayi tesislerinin atıklarının derelere ve oradan da Gediz Nehri’ne ulaşmadan bertaraf edilmesine yönelik bir çözüm önerisidir. Bu proje aynı zamanda arıtma çamurunun yeniden kullanılması ve geri kazanılması için kamu ve özel sektöre yönelik bir referans noktasıdır” diye konuştu.

ORTAK HAREKET ETMELİYİZ

Rektör Vekili Çelik, atıkların bertaraf edilmesi ya da geri dönüştürülmesiyle ilgili ortaya koyulan çıktıların, ilgili kurum ve kuruluşlar ile yerel yönetimler ve belediyeler tarafından dikkatle incelenmesi gerektiğini kaydederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu araştırma, konuyla ilgili birçok aktörün bir araya geldiği ve bilgi paylaşımı yaptığı değerli bir çalışmadır. Yine de il ve ilçe belediyelerinin kimi zaman mevzuat ve yönetim anlayışlarının farklılığına dayalı hem kendi içinde hem de sanayi tesisleriyle ilgili hassas noktaları olabilmektedir. Bu, bilimsel bir bakış açısıyla konuya alternatif bir çözüm önerisidir.

Çevreyi ve sosyal hayatı doğrudan etkileyen konuyla ilgili bakanlığımızın ilgisi, hem bilimsel hem de kamu vicdanı noktasında bizler için son derece değerlidir. Bilimin insanlık için amacı bizim şaşmaz davamızdır” dedi.

SEFERBERLİK İLAN EDİLMELİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Gediz Havzası’ndaki kirliliğin önüne geçmek için hazırlanan eylem planının başarısının Türkiye’ye önemli katkıları olacağını belirterek, kısa, orta ve uzun vadede çözüm planları hazırlandığını söyledi. Prof.Dr. Öztürk, “Bölgede bulunan Gediz Havzası’ndaki kirliliğin önlenmesi ve su kalitesinin iyileştirilmesi önce bölge ve ülke insanı açısından çok önemlidir. Türkiye’deki toplam tarımsal üretimin yüzde 10’unu taşıyan Gediz Havzası’nda, sebze alanlarının yüzde 5,6’sı, zeytin alanlarının yüzde 10’u ve üzüm bağı alanlarının yüzde 16’sı yer almaktadır. Gediz sadece tarımda değil aynı zamanda da sanayileşme de önemli bir yere sahiptir. Bu itibarla Gediz Havzası’nda, kirliliğin önlenmesi ve su kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla bakanlığımızca kirlilik önleme eylem planı hazırlandı” dedi. Öztürk, “Havzanın suyu bölgedeki sanayiden ve bölgedeki belediyelerin atık suları nedeniyle kirlenmektedir. Buradaki 4. sınıf su tarımda kullanılıyor. Bu vebalin altında kalkamazsınız. Önlemleri almalıyız. . Tüm tarafların bu konuda seferberlik ilan etmesi gerekir. Gediz Havzasında arıtılmamış atıksu bırakmamalıyız. Param yok denmemeli. Festivalleri bırak, bütün diğer işlemleri bırak. ‘Bu suyu arıtacağım’ de. Yeraltı ve yer üstü su zenginliğimizi sağlıklı yapıya geçirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

İlgili Yazılar