REKTÖR HOTAR DEPREMBİLİMCİLERLE BULUŞTU

728

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Seferihisar merkezli depremin ardından DEÜ’lü deprem bilimcilerle bir araya geldi. DAUM’un ülke çapında gerçekleştirdiği çalışmalarla toplumu doğru bilgilendirme misyonu taşıdığını belirten Rektör Hotar, “Türkiye’nin önemli yükseköğretim kurumlarından olan Üniversitemiz, Deprem bilimi konusunda büyük tecrübeye sahiptir. Depremin yıkıcı etkilerini azaltma noktasında yapı stoğunun bilinmesi, alınacak önlemlerin etkisini arttıracaktır. Mimarlık, Şehir Planlama, İnşaat, Jeofizik Mühendisliği fakültelerimizde gerçekleştirdiğimiz akademik çalışmalar, projeler ve araştırmalar; kentimizin deprem yol haritasının belirlenmesine büyük katkı sağlayacaktır” dedi.  

Seferihisar’da meydana gelen depremin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar; Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Özden, Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Akgün ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Utku ile bir araya geldi. Depremin meydana geldiği 30 Ekim’den buyana yaşanan sürecin ele alındığı toplantıda, toplumun en iyi ve doğru şekilde bilgilendirilmesinin önemi vurgulandı; İzmir’in deprem geçmişi ve ilçelerin yapı stoklarının incelenmesi çalışmalarının detayları konuşuldu.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, depremin ülkemizin bir gerçeği olduğunu hatırlatarak, “Deprem gerçekleşmeden önce alınacak tedbirlerin en etkin önleme faaliyeti olduğunu düşünüyoruz. Bu amaçla 30 Ekim’de meydana gelen deprem sonrasında İzmir’in fay ve zemin yapısı, bina stoğu, deprem master planı ve olası İzmir depremi erken uyarı sistemi konularını hocalarımızla konuştuk. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezimizin yürüttüğü çalışmalar; İzmir ve çevresindeki fayların yapısını ve bu fayların geçmişte ürettiği depremlerin haritasını çıkaracaktır. Elde edilecek veriler, ‘İzmir Deprem Master Planı’nın oluşturulmasında yapı taşı niteliğinde olacaktır. Depremin yıkıcı etkilerini azaltma noktasında ise yapı stoğunun bilinmesi bilim insanlarının elini oldukça güçlendirecektir. Önemli tecrübeye sahip bilim insanlarımızın görev aldığı Mimarlık, Şehir Planlama, İnşaat, Jeofizik Mühendisliği fakültelerimizde gerçekleştirdiğimiz akademik çalışmalar, kentimizin deprem yol haritasının çıkarılmasında büyük katkı sağlayacaktır. Dokuz Eylül olarak, kentimizin ve ülkemizin gelişmesi, yaşam kalitesinin arttırılması ve doğal afet önleme çalışmalarında var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

‘RİSKİ AZALTABİLİRİZ’

Deprem konusunda üniversite-kamu ortaklıklarının büyük önem taşıdığını kaydeden Rektör Hotar, “Kamu kurumlarının yanında birçok sivil toplum kurum ve kuruluşları ile iletişim halindeyiz. Deprem gibi üzücü sonuçlara neden olan doğal afetleri önlemek için herkes üzerine düşenin fazlasını yapmalıdır. Türkiye’nin farklı yerlerinde uygulanmış erken uyarı sistemi konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye’de örneği olan bu çalışmanın kentimize kazandırılması için çalışıyoruz. Yeniliklerle can kaybını önleyebilir, alınacak önlemlerle riskleri azaltabiliriz” diye konuştu.

İlgili Yazılar