UYGULAMALI EĞİTİM BAŞARININ ANAHTARI

2.439

Özel 75. Yıl Öğretim Kurumlarında eğitim gören öğrenciler, uygulanan yenilikçi eğitim modeliyle geleceğin bilim insanı olarak yetiştiriliyor. Dokuz Eylül Üniversitesinin tecrübesini anaokulundan itibaren eğitim sistemine aktardıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Öğrencilerimiz erken yaşlardan itibaren uyguladığımız aktif öğrenme modeli sayesinde, sorgulamayı ve çözüm üretmeyi öğreniyorlar, bireysel özelliklerini ve yeteneklerini keşfediyorlar” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), bilimi önceleyen eğitim anlayışını, anaokulundan başlayarak, yüksek öğrenime kadar eğitimin her kademesinde uyguluyor. DEÜ bünyesindeki Özel 75. Yıl İlköğretim Kurumlarında da aynı anlayışla, aktif öğrenme modeli uygulayarak öğrencilerini soru sormaya, araştırmaya ve deneyerek öğrenmeye yönlendiriyor. Özellikle Fen Bilimleri alanında yapılan etkinlikler, sınıf içi ve dışı uygulamalarla öğrenciler kendi merak ettikleri alanlarda ve müfredat konularında deneyler gerçekleştiriyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi içinde bulunan okul, öğrencilere disiplinler arası araştırmalar yapma imkânı da sunuyor. Yapılan uygulamalarda hem üniversitenin olanaklarından hem de öğretim üyelerinden destek alınıyor. Uygulama etkinliklerinde öğrenciler DNA yapısı, güneş sistemi, hücre yapısı gibi modellemeleri kendileri yaparak öğreniyorlar.

AKTİF ÖĞRENME MODELİ

DEÜ’nün sahip olduğu akademik tecrübe, bilimsel altyapısı ile yenilikçi ve uygulamaya dayalı bir eğitim modeli oluşturduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Üniversitemizde gerçekleştirdiğimiz araştırmalar, projeler ve çalışmaların sonucunda elde ettiğimiz deneyimi hayatının her alanına yayarak toplumun hizmetine sunuyoruz. Özel 75. Yıl İlköğretim Kurumlarında Üniversitemizde elde ettiğimiz tecrübeyle geleceğin bilim insanlarını yetiştiriyoruz. Öğrencilerimize bilimsel düşünme yöntemlerini öğretirken bireysel yeteneklerini keşfetmelerini sağlıyoruz. Erken yaşlardan itibaren uyguladığımız aktif öğrenme modeli sayesinde, sorgulamayı ve çözüm üretmeyi öğreniyorlar, bireysel özelliklerini ve yeteneklerini keşfediyorlar” dedi.

İlgili Yazılar