YÖKAK’TAN DEÜ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNE TAM PUAN

1.594

Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun (YÖKAK) 2017’de hazırladığı Kurumsal Geri Bildirim Raporu kapsamında; Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından yürütülen kalite güvence sistemine yönelik çalışmaların sonuçları, YÖKAK İzleme Takımı Üyelerinin çevrimiçi katıldığı toplantıda ele alındı. Gelinen noktayı başarılı bulduklarını ifade eden YÖKAK İzleme Takımı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Durman, yapılan çalışmalardan dolayı üniversite yönetimini kutlarken; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ise “Kurumsal süreçlerimizi, kaliteden ödün vermeden; titizlikle ve sürekli iyileştirmeye açık şekilde sürdüreceğiz” dedi.

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının öğretim ve araştırma faaliyetleri ile kamusal hizmetlerine yönelik süreçlerdeki kalite standartlarının dış değerlendirmesini yapan Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun (YÖKAK) Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) hakkında 2017’de hazırladığı Kurumsal Geri Bildirim Raporu, YÖKAK İzleme Takımı Üyelerinin katıldığı çevrimiçi toplantıda ele alındı. Yönetim Sistemi ve Kurumsal Karar Alma Süreçleri, Eğitim-Öğretim ve AR-GE faaliyetleri ile Toplumsal Katkı gibi ana başlıklarda DEÜ’nün ‘kalite’ süreci bağlamındaki çalışmalarının görüşüldüğü programda, üniversitenin yol haritasına ilişkin fikir alışverişinde de bulunuldu.

YÖKAK İzleme Takımı Başkanı ve Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, YÖKAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım (YÖKAK Gözlemcisi) ve Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sergül Duygulu’nun katıldığı toplantının açılışında bir konuşma yapan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ’nün kalite yönetim sürecine ilişkin uygulamalarından bahsetti.

DEÜ’den Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Uğur Malayoğlu ve Prof. Dr. Mehmet Ali Özcan’ın, Kalite Koordinatörü Prof. Dr. İlgi Karapınar’ın, Senato Üyelerinin, Kalite Komisyonu Üyelerinin ve Genel Sekreter Vekili Engin Basmacı’nın hazır bulunduğu çevrimiçi programda kalite güvence sistemine önem verdiklerini vurgulayan Rektör Hotar, kalite kültürünün içselleştirilmesi için de her alanda çalıştıklarını söyledi.

Kalite kavramının kurumlar için sadece bir amaç değil; kendini geliştirmede, güncellemede ve yenilemede motive edici bir araç olması gerektiğini açıklayan Rektör Hotar, “Bu noktada bizler, bütün iş ve işlemlerimizde, stratejik planlarımızda, kurum içi/dışı ilişkilerimizde ve işbirliklerimizde, kalite kavramına önem veriyoruz. Sonuçta; ulusal ve uluslararası nitelikte bilimsel gücü, altyapısı ve sorumlulukları bulunan bir kurumuz. Dolayısıyla burada elde ettiğimiz kazanımlar, hem üniversitemizin geleceğini inşa etmemizde üniversite yönetimimize ve mensuplarımıza güç veriyor hem de ülkemizin akademik başarısını destekliyor. Bu nedenle kalite yönetim sistemimize bağlı bütün hususları titizlikle ele alıyor; sürekli iyileştirme anlayışı içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

KALİTEDEN ÖDÜN VERMEYECEĞİZ

İç ve dış paydaşlarla yapılan görüşmelerin kurum kültürü açısından da son derece önemli olduğunu kaydeden Rektör Hotar, “Kurumsal yönetim ve işleyişe ilişkin bütün süreçlerde, bize göre amaca ulaşmanın iki temel noktası bulunuyor. Bunlardan birincisi, kurum içi değerlendirme yapmaktan geçiyor. Sonuçta kalite yönetimini sağlıklı şekilde yürütmeniz, kendi imkan ve kabiliyetinizi bilmenize; bunları doğru şekilde kullanabilmenize dayanıyor. Mensuplarınızın kalite anlayışını içselleştirmesi gerekiyor ki; burada bir başarı elde edilsin ve bir anlamda sizin kurum kültürünüze yansısın. İkinci husus ise dış paydaşlardan gelen bildirimler. Burada kuruma referans oluşturacak bilgiler ediniyor ve kamuoyundaki refleksleri ölçebiliyorsunuz. Böylece gösterişten uzak verileri, doğrudan elde edebiliyorsunuz. Bu çok önemli çünkü sizin kalite noktasında nerede olduğunuzu ve nereye gitmeniz gerektiğini gösteriyor. Böylece hem kurum içi işleyişte yönetiminizi hem de akreditasyon sürecindeki birimlerinizi, gerçek anlamda sahaya hazır hale getiriyor” diye konuştu.

AKREDİTASYON VURGUSU

Üniversite Üst Yönetimi olarak; 2017’de hazırlanan DEÜ Kurumsal Geri Bildirim Raporunu da bu bağlamda değerlendirdiklerini kaydeden Rektör Hotar, “Geldiğimiz noktada bizler, kalite yönetim sürecinde kendimizi daha da geliştirdik; bütün iş ve işlemlerimizde, yatırımlarımızda ve uygulamalarımızda bu yaklaşımımızı uyguladık. Kurumsal süreçlerimizi, kaliteden ödün vermeden; titizlikle ve sürekli iyileştirmeye açık şekilde sürdüreceğiz. Kalite konusunda ulusal ve uluslararası akreditasyona sahip akademik birimlerimizi desteklemeye; diğer birimlerimizi de teşvik etmeye devam edeceğiz çünkü buna da çok önem veriyoruz. Bu noktada değerli fikirleriyle bizlere katkı sunan YÖKAK İzleme Takımı Üyelerine de teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

ÖRNEKLER ÜZERİNDEN ANLATILDI

Gün boyunca devam eden toplantıda, DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Uğur Malayoğlu, üniversitenin Ar-Ge altyapısı ve eğitim-öğretim faaliyetleri ile buradaki iyileştirmeler hakkında bilgi verirken; DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Özcan ise yönetim sisteminde sürdürülebilirlik ve toplumsal katkı noktasındaki üniversitenin çalışmalarını örnekleri ile anlattı. DEÜ Kalite Koordinatörü Prof. Dr. İlgi Karapınar ise yaptığı sunumda DEÜ Kalite Güvence Sistemini ve buradaki işleyişe ilişkin faaliyetler hakkında açıklamalarda bulundu.

DEÜ YÖNETİMİNİ KUTLADI

Sunumların ve bilgi paylaşımının ardından bir konuşma yapan YÖKAK İzleme Takımı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Durman ise kalite güvencesinin başta DEÜ yönetimi olmak üzere üniversite genelinde sahiplenildiğini görmekten büyük mutluluk duyduklarını ve Rektör Hotar’ı kutladıklarını söyledi. Dokuz Eylül Üniversitesi’nin dış değerlendirmenin önemini iyi kavradığını gördüklerini de kaydeden Durman, “Yönetiminizin güçlü bir stratejik plan oluşturduğu, önceki kurumsal geri bildirim raporunda belirtilen hemen hemen her alanda çalışmaların sürdürüldüğü ve başarılı sonuçlar alındığı anlaşılıyor. Bu noktada Dokuz Eylül Üniversitesi’nin planlama ve uygulama boyutunda çok iyi olduğunu söyleyebiliriz” ifadesinde bulundu.

İlgili Yazılar