BATI ANADOLU ÇÖMLEKÇİLERİ KÜMELENME İÇİN DÜĞMEYE BASTI

1.232

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü, DEÜ Batı Anadolu Seramik Araştırma Uygulama Merkezi (BASER) ve Menemen Çömlekçiler Birliği, Menemen Belediyesi Tepe Sosyal Tesislerinde Geleneksel Çömlekçiler ve Seramikçiler Çalıştayı düzenledi. Yedi pilot bölgeden davet edilen geleneksel çömlekçi ustaları, ticaret odası, esnaf ve zanaatkarlar odası, belediye başkanlıkları, sanayi odası temsilcilerinin davet edildiği toplantı ve panellerde güncel sorunlar ve çözüm yolları ele alındı.

Toplantının ilk gününde geleneksel çömlekçilerin katıldığı, hammadde tedariği, ekonomik boyut, çırak yetiştirme konularında tartışıldığı bir panel düzenlendi. Panele Aydın Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Menemen Belediye Başkan Vekili Abdurrahman Demirci, Menemen Sanatkarlar Odası Başkanı Can Kahvecioğlu, Menemen Çömlekçiler Derneği Başkanı Ertan Saruhan, Prof. Halil Yoleri ve Prof. Sevim Çizer katıldı. Prof. Sevim Çizer, Türkiye’deki Kadın Çömlekçiler hakkında sunum gerçekleştirdi. Öğleden sonra Menemen’deki geleneksel çömlek atölyeleri ziyaret edildi.

Çalıştayın ikinci gününde ise Prof. Ersin Doğer, Prof. Semih Güneş, Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO) Kümelenme Uzmanı Özgür Kırık, DETTO Sanayi İşbirliği Uzmanı Gürcü Ayata iken ev sahipliğini Prof. Sevim Çizer ile Menemen Çömlekçiler Derneği Başkanı Ertan Saruhan düzenlenen oturumlarda konuşmalar yaptılar. Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Birimi’nden Özgür Kırık, kümelenme ile ilgili sunum gerçekleştirdi. Tartışmalar kümelenmenin avantajları ve süreci üzerinden devam etti.

DEÜ’DEN DESTEK

Çömlekçilerin yaşadığı sorunların tartışıldığı panelde, kümelenme olduğu takdirde küme ortaklarının birbirleriyle olan etkileşimine değinildi. Üniversitenin araştırmaları sayesinde Karacasu kilinin Terra Sigillata özelliğini fark eden çömlekçiler, ürünlerine kalite kazandıran bu gelişim sayesinde ürünlerinin ayrıcalıklı olduğunu ve ar-ge çalışmaları için üniversitenin yanlarında olmasından memnuniyetlerini dile getirdiler. BASER, Batı Anadolu Seramikleri Araştırma Uygulama Merkezi olarak bu sebeple kurulduğunu ve bu konuda kendilerine düşen her türlü çabayı göstermeye devam edeceğinin teminatını verdi. Prof. Halil Yoleri seramik ürünlerin ambalajından kurumsal kimliğine kadar tasarım konusundaki ihtiyaç halinde Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi adına destek olunacağını bildirdi.

Toplantı sonunda olası kümelenme durumunda tüm üyelerin eşit seviyede üretim yapabilecek kapasiteye ulaşması birinci hedef olarak belirlendi. Kümelenmenin ortakları olarak, sanatçılar, zanaatkarlar, akademisyenler, kamu kuruluşları, sanayi kuruluşları ve ticaret odaları bilgilendirilerek birlik çağrısı yapıldı. Bir sonraki toplantının konusu olarak kümelenmenin stratejik planı, eylem planı, hedefleri ve alt hedeflerinin konuşulması kararlaştırılırken kümelenme için düğmeye basıldı.

İlgili Yazılar