Dokuz Eylül Üniversitesi Yönetiminden Açıklama

3.085

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Değerli Mensupları,

Çeşitli basın yayın organlarında, internet haber portallarında ve sosyal medyada “Sendika odası, mescit yapılacak.” ile ilgili haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına lüzum görülmüştür.

Dokuz Eylül Üniversitesi, kendisini ilgilendiren her haberi hassasiyetle takip eder, kamuoyunda rahatsızlık yaratan, idari personelimizi, öğrencilerimizi ve akademisyenlerimizi endişe ve kaygıya sevk edecek haberlere ilişkin inceleme ve araştırma yapar. Üniversitemiz söz konusu iddialarla ilgili olarak da iddianın dile getirildiği ilk andan itibaren konunun önemine binaen ivedi bir şekilde etraflıca incelenmesi için Hukuk Müşavirliğine inceleme/soruşturma talimatı vermiştir.

Haberleri yaptıran ve sosyal medyada paylaşım yapan kişilerin iftiraları, asılsız demeçleri ve kendi çalıştıkları kuruma ihanetleri ibretle ve hayretle izlenmektedir. İddialar, tamamen uydurma ve asılsızdır. Haberlere konu olan mescit yapılacak odanın sendika odasıyla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bu tür iddialar dezenformasyona dayalı bir algı çalışmasının ürünüdür. Yetkili sendikanın yöneticisi olan şahısların bunu bilmemesi imkânsızdır ve hayatın olağan akışına terstir.

Haberlere konu olan bir başka durum ise Atatürk posterlerinin ve Türk bayrağının yırtıldığına dair iddialardır. Tahammül sınırlarını zorlayan bu demeçler karşısında susmak imkânsızdır. İddia sahibi, bu savını kanıtlamak zorundadır.  Dokuz Eylül Üniversitesi bir kamu kurumudur, burada devlet mekanizması işletilmektedir. Türk Anayasasına ve mevzuatlarına uygun, Atatürk ilke ve inkılaplarına saygılı bir şekilde eğitim ve bilim hizmeti verilmektedir.

Dokuz Eylül Üniversitesi’ni “vandallıkla” suçlamalar ile “Atatürk’e ve Türk Bayrağına Muhalefet” yapıldığına dair iddialara şiddetle karşı çıkıyoruz ve asla bunu kabul etmiyoruz. Türk toplumunun hassas noktaları olan Din, Atatürk ve Türk Bayrağı üzerinde istismar girişimleri vakit kaybından başka bir şey değildir. Bu tip algı oyunlarıyla ve kaotik ortamdan nemalanma çabalarıyla planlanan etki, hiçbir zaman oluşmayacaktır.

Üniversitemizi lekelemeye çalışan bu tür haberler karşısında yasal yollardan hakkımızı arayacağımızı bildiririz. İddiaların ciddiyeti üzerine ilgili kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak olup, görev kusuru olanların hakkında inceleme başlatılmıştır.

Dokuz Eylül Üniversitesi, başta öğrencilerimiz, idari personelimiz ve akademisyenlerimiz olmak üzere kamuoyunun haber portallarında ve sosyal medya üzerinden kasıtlı ve sorumsuzca yayılan bu tür yalan haberlere itibar etmemesini saygıyla duyurur.”

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü

İlgili Yazılar