FOÇA HALK HİKÂYELERİ MOBİL APLİKASYONLA ANLATILACAK

1.861

Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm Fakültesi, “Akıllı Destinasyon Yönetimi-SMARTDEMA” başlıklı projesiyle AB Erasmus+ Yüksek Öğretim Alanında Stratejik Ortaklıklar Programı çerçevesinde kabul edilen 19 projeden biri oldu. Bu projeyle Foça’nın gün yüzüne çıkmamış halk hikâyeleri,  mobil aplikasyona dönüştürülerek ulusal ve uluslararası dijital turizme kazandırılması hedefleniyor. Projenin koordinatörü Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Kozak, “Projemiz, turizm alanında kabul gören tek proje olma özelliğini taşıyor. Projeden elde ettiğimiz çıktılar sonucunda Foça ölçeğinde akıllı şehirler ve akıllı destinasyonlar uygulamasının geliştirilmesi için bir altyapı oluşturacağız” dedi. 

Proje hakkında bilgi veren DEÜ Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Kozak, son yıllarda Türkiye’de ve dünyada somut ve somut olmayan kültürel mirasın korunmasına yönelik ciddi çalışmalar olduğunu belirterek, “Öncelikle yerel ölçekte somut olmayan kültürel mirasın öyküleştirilmesi konusunda çalışmalar yapacağız. Halk arasında bilinen ama toplumla çok paylaşılmamış öyküleri yazılı hale getirerek, bunları ulusal ve uluslararası düzeyde turizm açısından değerlendireceğiz. Aynı zamanda oyunlaştırma ve öyküleştirme konusunda değişik eğitim programları düzenleyeceğiz. Yapılan çalışmalar çok dilli olacak” dedi.

TURİZMDE AKILLI ŞEHİRLER

Kozak, son yıllarda dijital dünyanı önemli hale gelmeye başladığını ve turizmde akıllı şehirler, akıllı destinasyonlar diye bir kavram geliştirildiğini ifade etti. Kozak, “Projeden elde ettiğimiz çıktılar sonucunda, Foça ölçeğinde akıllı şehirler ve akıllı destinasyonlar uygulamasının geliştirilmesi için bir altyapı oluşturacağız. Öykülerin değişik kesimlere ulaştırılması için mobil aplikasyonlar kullanacağız. Değişik platformlar ve karekodlar ile ziyaretçilerle paylaşacağız” dedi.

Turizmin dijital altyapı ile desteklenmesi yönelik SMARTDEMA projesi, DEÜ Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Kozak koordinatörlüğünde, Doç. Dr. Emir Özeren ve Dr. Aslı E. Özen tarafından hazırlandı. 2020-2022 döneminde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Başkanlığınca Erasmus+ Yüksek Öğretim Alanında Stratejik Ortaklıklar Programı çerçevesinde başvuruda bulunan 141 projeden, kabul edilen 19 proje arasında yer aldı. Uygulama alanı olan Foça’da 2 yıl devam edecek proje,  DEÜ Turizm Fakültesi koordinatörlüğünde, Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Gustava Eiffel Üniversitesi (Fransa), Slovenya Ulusal Galerisi ve SEALS (Hollanda) ortaklığında yürütülecek.

İlgili Yazılar