DEÜ ve VESTEL GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ

1.166

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), öğretim ve araştırma faaliyetlerini güçlendirecek; Ege Bölgesi’nin teknoloji ve Ar-Ge altyapısını geliştirecek işbirliği protokolünü, Vestel ile imzaladı. Anlaşma uyarınca DEÜ ve Vestel, tez, proje, bilimsel araştırma ve staj konusunda birlikte hareket edecek; eğitimler düzenleyerek karşılıklı bilgi akışı sağlayacak. Bilginin sanayiye aktarılmasının önemli olduğunu kaydeden DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Uğur Malayoğlu, işbirliği sonucunda ortaya çıkacak katma değerin aynı zamanda Türkiye’nin ulusal kalkınma politikasını da destekleyeceğini söyledi.

Uluslararası bilim dünyasının saygın yükseköğretim kurumlarından birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Ege Bölgesi’nin teknoloji ve Ar-Ge altyapısını geliştirecek; öğretim ve araştırma faaliyetlerini güçlendirecek işbirliği protokolünü, Türkiye’nin küresel markası Vestel ile imzaladı. DEÜ adına yükümlülüklerini Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi’nin (DETTO) yerine getireceği anlaşma uyarınca; Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile tez, proje, bilimsel araştırma ve staj konusunda birlikte hareket edilecek; eğitimler düzenlenerek karşılıklı bilgi akışı sağlanacak.

Uzaktan bağlantı yöntemi ile düzenlenen işbirliği protokolü imza töreninde konuşan DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Uğur Malayoğlu, bilimsel bilginin sanayiye aktarılmasının önemli olduğunu kaydederek, “İktisadi ve sosyal hayatın gelişmesinde, kamu-özel sektör işbirliklerini oluşturmanın; yenilikçi yaklaşımları benimsenmenin; akademik bilgi ile sektör tecrübesini paylaşmanın gerekli olduğunu görüyoruz. Bu kapsamda üniversite olarak, ülkemizin ulusal kalkınma politikalarını destekleyecek; Ege Bölgesi ile İzmir’in gelişim alanlarına yön verecek güç birliklerini oluşturmayı önemsiyoruz. Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yapığımız anlaşmayı da bu bağlamda değerlendiriyoruz” dedi.

Protokol sayesinde; DEÜ mensuplarının ticari ve entelektüel değer oluşturacak süreçlerde yer alabileceğini vurgulayan Malayoğlu, “Bu anlaşmada, üniversitemizin ve Vestel’in şartlarına ve kabulüne uygun olarak beş temel başlık üzerinde yol almayı planlıyoruz. Bunlar, lisans ve lisansüstü öğrencilerimizin tezlerinin Vestel’in Ar-Ge konularında ve Ar-Ge projeleri temelinde yapılmasını; üniversitemizde ortaya çıkan araştırma projelerinin müştereken gerçekleştirilmesini; Vestel’in Ar-Ge projesinde ihtiyaç duyduğu hususlarda üniversitemizin bilgi, deneyim ve kaynaklarının DETTO tarafından sağlanmasını; dış kaynaklarca finanse edilen projelerde birlikte hareket edilmesini; karşılıklı eğitim ve seminerlerin verilmesini; öğrencilerimize staj imkanının tanınmasını içeriyor” diye konuştu.

GİRİŞİMLERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Üniversitelerin iş dünyası ile çalışmasının meslek edinme ve kariyer noktasında ciddi kazanım olduğuna işaret eden Malayoğlu, “Vestel gibi yüksek teknoloji sahibi olan uluslararası bir firmada hocalarımızın ve öğrencilerimizin değer yaratması bizi mutlu ettiği kadar; iş gücü piyasası için de anlamlı bağlar oluşturacağına inanıyoruz. Benzer girişimleri, önümüzdeki dönemde sürdürmeyi hedefliyoruz çünkü paydaşlarımıza ve girişimcilerimize önem veriyoruz. Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar hocamız da üniversite-sanayi işbirliğinin kurulmasına her zaman dikkat çekiyor. Protokolün hazırlanmasında ve bu aşamaya gelmemizde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” ifadesinde bulundu.

ÖRNEK OLACAĞIZ

Yapılacak çalışmaların öneminin altını çizen Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Murat Sarpel ise, “Bölgeyi bir çekim ve cazibe merkezi haline getirmek, bizim öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bunun oluşturulmasında; Dokuz Eylül Üniversitesi ile firmamızın önemli paydaşlar olacağını düşünüyoruz. Üniversite sanayi işbirliğini en üst noktaya çıkarmayı başarırsak, arzu ettiğimiz değeri yaratabileceğimize de inanıyoruz. Umuyorum ki, kurumlarımızın birbirine sağladığı destek iyi bir sayfa açar ve diğerlerine de örnek olur” dedi.

TEKNOLOJİNİN SANAYİ İLE BULUŞMASI

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme A.Ş. (DEPARK) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sezayi Altun, DEPARK Genel Müdürü Prof. Dr. Özgür Özçelik, Vestel Elektronik Proje Destek ve Teşvikler Müdürü Metin Nil ve Proje Bazlı Destekler Sorumlusu Fulya Yetiş’in de hazır bulunduğu törende konuşan DETTO Koordinatörü Prof. Dr. Hasan Selim, üniversitede üretilen bilginin ve teknolojinin sanayi ile buluşmasının değer yaratma açısından önemli olduğunu işaret etti. Selim, “Vestel ile yapacağımız çalışmaların geniş kapsamlı bir protokol ile kurumsal bir çerçevede ele alınmasının üniversitemiz açısından değerli olduğunu biliyoruz. Atılan adımın anlamlı olduğunu düşünüyor; bu süreçte emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

İlgili Yazılar